toewijzen

Toewijzen van de woningen

 

WSO is een kleine corporatie, per jaar komen circa 5 huurwoningen vrij voor nieuwe huurders. Dat betekent dat de wachttijd voor sommige type woningen, in bepaalde buurten kan oplopen tot enkele jaren. Natuurlijk doet WSO er alles aan om u zo snel mogelijk aan een passende woning te helpen.

De vrijkomende huurwoningen worden toegewezen door het dagelijks bestuur. Ze houden daarbij onder andere rekening met uw persoonlijke situatie, inkomen, leeftijd, gezinssituatie en de wijken waarin u wilt wonen. Het is dus mogelijk dat u een bepaalde woning niet krijgt toegewezen, omdat uw inkomen te hoog is. Zodra een huurwoning aan u wordt toegewezen, neemt één van de bestuursleden contact met u op. U bekijkt samen de woning. Als u de woning accepteert, sluiten we met u een huurovereenkomst.

Geef wijzigingen op tijd door! 

Passend toewijzen

Wat is passend toewijzen? Huishoudens met recht op huurtoeslag moeten vanaf 1 januari 2016 in principe een woning toegewezen krijgen met een huur onder de zogenaamde aftoppingsgrenzen (ca 600 euro). Corporaties zijn daartoe verplicht in ten minste 95% van de gevallen. Ze hebben een marge van 5% voor uitzonderingssituaties. Het passend toewijzen is (her) ingevoerd om ervoor te zorgen dat nieuwe huurders met een smalle beurs een woning krijgen toegewezen die aansluit bij hun inkomenssituatie. Het moet voorkomen dat huurders snel in betalingsproblemen komen en dat het bedrag dat het rijk moet uitgeven aan huurtoeslag te hoog oploopt. Door deze regel veranderen de spelregels om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. De verhouding huur en inkomen wordt voor een belangrijk deel bepalend om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning tot de aftoppingsgrens. In voorkomende gevallen zal de woningstichting bij het vrijkomen van een huurwoning over gaan tot huurverlaging om m.n. de doelgroep senioren toch een passende woning te kunnen bieden.