Inschrijven

Inschrijven

 

Hoe werkt het? 

Op dinsdag bent u tussen 18.00 en 20.00 uur van harte welkom op het kantoor om u in te schrijven. U krijgt onder andere vragen over het soort woning dat u zoekt, de gezinssituatie en uw inkomen. Wij helpen u graag bij het invullen. Als u niet kunt langskomen, laat het ons weten.

Welke documenten hebben wij van u nodig?

Neem een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), een verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder (als u dat heeft), inkomensgegevens (bv een loonstrook of uitkeringsbewijs (maximaal twee maanden oud) en uw laatste fiscale aanslagbiljet. Indien u geen aanslagbiljet heeft gekregen moet u een inkomensoverzicht opvragen bij de belastingdienst. Zodra de inschrijving compleet is wordt u op de lijst woningzoekenden geplaatst. 

Wie kan zich inschrijven?

In principe kan iedereen vanaf 18 jaar zich inschrijven als woningzoekende. Personen die in voogdij-instellingen leven en vanaf hun 18e zelfstandig moeten of willen wonen, kunnen zich eerder inschrijven. Per 1 januari 2016 moet WSO, als gevolg van Europese  en Nederlandse regelgeving, minimaal 90 respectievelijk 95% van haar vrijkomende woningen toewijzen volgens strakke inkomenseisen. Dit wordt “passend toewijzen” genoemd. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar het hoofdstuk “toewijzen”.

Wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden, gezinssamenstelling of inkomen kunnen gevolgen hebben voor uw inschrijving en de wachttijd voor een huurwoning. Geef daarom wijzigingen altijd tijdig en schriftelijk door.

Dringend woonruimte nodig?
Als u dringend woonruimte nodig heeft, kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden via het nummer  046 4856703 of tijdens het spreekuur. Zij bespreken uw situatie en leggen u uit of en hoe u vervolgens urgentie kunt aanvragen.

Uitschrijven

Uitschrijven kan op ieder gewenst moment. Dit gebeurt schriftelijk en op eigen verzoek. U ontvangt geen restitutie van in het verleden betaald inschrijfgeld