Huurdersvereniging

Op 6 januari 2009 is de huurdersvereniging WS Obbicht en Papenhoven opgericht.

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de huurders van de Woningstichting Obbicht en Papenhoven en haar leden in het bijzonder in de kernen Obbicht, Papenhoven en Schipperskerk

voorzitter: J. De Wit
Secretaris: W. Conjour
Penningmeester: J. Perebooms