Gemeente

WSO werkt op een constructieve en open manier samen met de gemeente Sittard-Geleen. Dit gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen en rekening houdend met ieders rol, verantwoordelijkheid en mogelijkheden. Zo zetten we ons samen in om goede en betaalbare woningen te verhuren in leefbare en veilige wijken met goed onderhouden natuur en groen, goede voorzieningen en een passende infrastructuur.

Een gezamenlijk doel is om, waar mogelijk, de woonwensen en behoeften van onze bewoners te realiseren. In nauw overleg maken wij sinds enkele jaren prestatieafspraken hierover.