Toelichting Organisatie

Toelichting organisatie

 

De organisatie van Woningstichting Obbicht & Papenhoven bestaat uit:

 

-           De Raad van Commissarissen

-           Het Dagelijks Bestuur;