De woningstichting

 

Over ons...


Woningstichting Obbicht en Papenhoven (WSO) heeft 187 woningen/appartementen in de vroegere gemeente Obbicht en Papenhoven. Het is een kleine maar krachtige corporatie met veel trouwe huurders en een hoge klanttevredenheid. Verhuren is voor WSO meer dan woningen en huurders bij elkaar brengen. Sociale betrokkenheid, het leveren van maatwerk en een sterke en persoonlijke dienstverlening zijn kernpunten.

Wij zetten ons in voor adequate en passende huisvesting voor mensen die daar niet zelf in kunnen voorzien. We bieden woonkwaliteit die zo goed mogelijk aansluit bij de vraag van onze huurders. Met een verkoopbeleid bieden we ook de mogelijkheid om met een smallere beurs een woning aan te schaffen.

Wij proberen te werken aan het versterken van de leefbaarheid in wijken en buurten waar wij substantieel bezit hebben.

Ons belangrijkste doel is: zorgen voor passende betaalbare huisvesting voor mensen die dat nodig hebben en zorgen voor leefbare en veilige wijken/buurten waar onze huurders wonen en leven. Als woningcorporatie opereren we in een samenleving die voortdurend in beweging is. Een heldere strategie en koers op middellange- en lange termijn zijn daarom hard nodig.